איחוד וחלקוה בהסכמה, שינוי קו בנין ומספר יחידות, בית הלל

תוכנית גע/ מק/ 074

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלקוה בהסכמה, שינוי קו בנין ומספר יחידות, בית הלל
מספר: גע/ מק/ 074
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלקוה מחדש בהסכמה, שינוי קו בנין והגדלת מספר יחידות דיור

עיקרי הוראות התכנית-
1. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה לפי סעיף 62א(א)1 לחוק
2. שינוי קו בנין לפי סעיף 62א(א)4 לחוק
3. הגדלת מספר יחידות דיור, לפי סעיף 62א(א)8 לחוק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמוןבית הלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13126חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4917חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 7551מושב בית הללשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/03/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700330/03/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400131/01/2004