איחוד חלקות קיימות וחלוקה מחדש.

תוכנית 6/ 03/ 111/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד חלקות קיימות וחלוקה מחדש.
מספר: 6/ 03/ 111/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול תכנית מפורטת קודמת,כולל קטע מתכנית מסמיה (182/03/6),ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואברבדים

תיאור המיקום:
קיבוץ רבדים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/07/1980תאריך פרסום: 27/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2647. שנה עברית: התשם .