איחוד חלקות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 176/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: איחוד חלקות
מספר: 176/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד חלקות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13057חלק5-10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר12/08/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200803912/08/2008