איחוד מגרשים אזור התעשיה תלפיות.

תוכנית 2736

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד מגרשים אזור התעשיה תלפיות.
מספר: 2736
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30130חלק3-4, 7-9, 78
30131חלק5-10, 43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/1981תאריך פרסום: 23/10/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2757. עמוד: 87. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית02/06/1981
פרסום להפקדה ברשומות12/03/1981תאריך פרסום: 12/03/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2697. עמוד: 1192. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה25/09/1979
קבלת תכנית16/08/1979