איחוד מגרשים ביבניאל

תוכנית ג/ 11929

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד מגרשים ביבניאל
מספר: ג/ 11929
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד 5 מגרשים לכדי מגרש אחד המאפשר בניית אזור מגורים מיוחד בבינוי אינטנסיבי, הכולל 27 יחידות ושרותים משותפים לדיירים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17368חלק52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8972יעוד שטח לאזור מגורים, שינוי למתאר, יבנאל.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/08/2001תאריך פרסום: 16/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5012. עמוד: 3824. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים08/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/05/2001
החלטה בדיון באישור תכנית21/03/2001
פרסום להפקדה ברשומות21/12/2000תאריך פרסום: 21/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4945. עמוד: 974. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים07/12/2000תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/11/2000
החלטה בדיון בהפקדה04/09/2000
קבלת תכנית31/05/2000