איחוד מגרשים להקמת מבנה ציבור - מסגד שכונה 11 תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 419

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד מגרשים להקמת מבנה ציבור - מסגד שכונה 11 תל שבע
מספר: 7/ 03/ 419
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מסגד על ידי איחוד
מגרשים שיעודם בנייני ציבור וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
ישוב: תל שבע
שכונה 11
גוש: 100058 חלקות: 901 - 900

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100058חלק900-901
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/1999. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/1999. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות19/10/1999תאריך פרסום: 19/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4812. עמוד: 692. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/09/1999
החלטה בדיון באישור תכנית16/08/1999
פרסום להפקדה ברשומות09/06/1999תאריך פרסום: 09/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4765. עמוד: 3789. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים28/05/1999תאריך פרסום בעיתון: 28/05/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/04/1999
החלטה בדיון בהפקדה12/04/1999
קבלת תכנית23/09/1998