איחוד מגרשים 1090/א , 1091, 1091/א - עומר

תוכנית 14/ 03/ 101/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד מגרשים 1090/א , 1091, 1091/א - עומר
מספר: 14/ 03/ 101/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד מגרשים 1090/א , 1091, 1091/א ופםיצולם לשני מגרשים
שיקראו 1091, 1090/א.
בפעולה זו אינה תשנה את יעוד השטח (מגורים) או את גודלו.
(שטח המגרשים החדשים מפורט ע"ג התשריט המצורף.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/07/1978תאריך פרסום: 20/07/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2455. עמוד: 2271. שנה עברית: התשלח .
פרסום לאישור בעיתונים18/06/1978
החלטה בדיון באישור תכנית05/12/1977
פרסום להפקדה בעיתונים03/11/1976תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1976. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1976.
פרסום להפקדה ברשומות28/10/1976תאריך פרסום: 28/10/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2264. עמוד: 108. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה28/06/1976
קבלת תכנית20/06/1976