איחוד צפיפות לרובעים יב - יא

תוכנית 3/ 02/ 101/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד צפיפות לרובעים יב - יא
מספר: 3/ 02/ 101/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד חישוב צפיפויות לגבי רובעים י"א - י"ב . בתיקון מס' 6 לתכנית המתאר הוגדרה הצפיפות האפשרית המותרת לגבי כל רובע, התיקון הזה בא כדי לאחד את חישוב הצפיפות לרובעים י"א - י"ב דהיינו, תותר בניה של 9160 יח' דיור לרובעים י"

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
רובע י"א - י"ב,אשדוד .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2015חלק1-2
2016חלק22
2020חלק28
2021חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/1981תאריך פרסום: 26/03/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2699. שנה עברית: התשמא .