איחוד שטח וחלוקתו, ביטול שטח לבניני צבור והמרתה למגורים

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד שטח וחלוקתו, ביטול שטח לבניני צבור והמרתה למגורים
מספר: הצ/ 7/ 1/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד שטח וחלוקתו, ביטול שטח לבניני צבור והמרתה למגורים, קביעת שטח לבניני צבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסווה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7862חלק16-17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/03/1989תאריך פרסום: 30/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3643. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות24/03/1983תאריך פרסום: 24/03/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2907. שנה עברית: התשמג .
קבלת תכנית23/03/1983