איירפורט סיטי בקשה להצבת שלט פרסום פנימי ע"ג וטרינה

ישות כללית שלט/ חמ/ ש/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: היתר להתקנת שלט
שם: איירפורט סיטי בקשה להצבת שלט פרסום פנימי ע"ג וטרינה
מספר: שלט/ חמ/ ש/ 23
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שלט פנימי על גבי וטרינה במבנה קיים בהיתר, ללא תוספת שטחים למבנה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6832חלק30
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה לשילוט-ע"פ סעיף 4(ד)201000206/10/2010