אילניה - מגורים מקטע ב', שינוי למתאר.

תוכנית ג/ 10633

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אילניה - מגורים מקטע ב', שינוי למתאר.
מספר: ג/ 10633
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת אזור המגורים תוך שינוי יעוד מקרקע חקלאית
למגורים.
ב. הרחבת דרך.
ג. הקצאת קרקע לשצ"פ.
ד. שינוי מיקום אזור מגורים של הנחלה.
ה. קביעת הנחיות בינוי והנחיות למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה

תיאור המיקום:
ישוב: אילניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15140חלק108
15156חלק65-66, 71-74, 76, 89-91, 121
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3643תכנית מתאר אילניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/01/2006תאריך פרסום: 25/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5485. עמוד: 1394.
פרסום לאישור בעיתונים20/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2006. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/12/2005
החלטה בדיון באישור תכנית20/11/2004
פרסום להפקדה ברשומות29/07/1999תאריך פרסום: 29/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4789. עמוד: 4966. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים02/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 02/07/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה14/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה19/08/1998
קבלת תכנית23/04/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200401420/10/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200401113/10/2004