אילניה - מקטע מגורים א', שינוי למתאר

תוכנית ג/ 10632

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אילניה - מקטע מגורים א', שינוי למתאר
מספר: ג/ 10632
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת שטח אזור המגורים בהתאמה לתכנית המתאר
למושב אילניה שאושרה על ידי הועדה המקומית.
ב. קביעת הנחיות בינוי ודרישות למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה

תיאור המיקום:
ישוב: אילניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15141חלק2, 35
15154חלק24, 52, 56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3643תכנית מתאר אילניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/03/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/03/2004
קבלת תכנית23/04/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200400522/03/2004