אילניה

תוכנית ג/ 172

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אילניה
מספר: ג/ 172
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מושב עובדים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה

תיאור המיקום:
ישוב: אילניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15135חלק
15136חלק
15139חלק
15140חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/04/1954תאריך פרסום: 01/04/1954. מס' ילקוט פרסומים: 340. עמוד: 814. שנה עברית: התשיד .
החלטה בדיון באישור תכנית07/10/1953
פרסום להפקדה ברשומות30/07/1953תאריך פרסום: 30/07/1953. מס' ילקוט פרסומים: 303. עמוד: 1315. שנה עברית: התשיג .
החלטה בדיון בהפקדה04/03/1953
קבלת תכנית06/12/1949