אילניה

תוכנית ג/ 622

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילניה
מספר: ג/ 622
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד והקצאת שטח לשטח צבורי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/04/1964
קבלת תכנית08/01/1964