אילת, אזור מסחרי

תוכנית 2/ 03/ 135/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת, אזור מסחרי
מספר: 2/ 03/ 135/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע משטח שיעודו רחבת חניה לשטח מסחרי - קיוסק בגודל 100 מ"ר

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40010חלק31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/10/1977תאריך פרסום: 16/10/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2374. שנה עברית: התשלח .