אילת, אזור תעשיה ומלאכה

תוכנית 2/ 03/ 160

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת, אזור תעשיה ומלאכה
מספר: 2/ 03/ 160
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת השטח לאזורי תעשיה, מלאכה ותעשיה זעירה, שטח צבורי פתוח, התווית דרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, אזור תעשיה ומלאכה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40000חלק25-29, 31-36, 44-46, 48, 54-56
40001חלק92
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/08/1978תאריך פרסום: 24/08/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2463. שנה עברית: התשלח .