אילת, אזור תעשיה נמל חופשי

תוכנית 2/ 02/ 101/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אילת, אזור תעשיה נמל חופשי
מספר: 2/ 02/ 101/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שנוי שטח שרותי דרך לאזור תעשיות טכנולוגיות במסגרת נמל חופשי הכפופות למנהלת האתר והנהנות משרותים מרכזיים תוך שימת דגש מיוחד על הופעת המבנים, איכות הסביבה והשטחים הפתוחים לרווחת הציבור. 2. יעוד שטחים לתעשיה בתחום שטח ההכרזה על נמל חופ

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, אזור תעשיה נמל חופשי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40000חלק48, 56
40001חלק92
40068חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 213אזור תעשיה נחל שחורת - שלב ב'שינוי
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית31/10/2008
פרסום להפקדה ברשומות21/01/1988תאריך פרסום: 21/01/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3520. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית20/01/1988