אילת, אתר נופש ימי בחוף הצפוני

תוכנית 2/ 03/ 177

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת, אתר נופש ימי בחוף הצפוני
מספר: 2/ 03/ 177
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח בתחום המים מול החוף הצפוני להקמת אתר נופש ימי ודרך גישה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, אתר נופש ימי בחוף הצפוני

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/1986תאריך פרסום: 30/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3297. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות30/08/1984תאריך פרסום: 30/08/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3091. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית29/08/1984