אילת, בעלות שלטון

תוכנית 2/ 03/ 135/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת, בעלות שלטון
מספר: 2/ 03/ 135/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מגורים א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40011חלק138
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/1978תאריך פרסום: 31/08/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2561. שנה עברית: התשלח .