אילת, דרך יותם, מרכז מסחרי תיירותי

תוכנית 2/ 02/ 101/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אילת, דרך יותם, מרכז מסחרי תיירותי
מספר: 2/ 02/ 101/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יעוד שטח התכנית עבור תוספת לבנין קיים A, (כחנויות) במרכז מסחרי תיירותי. 2. קביעת תכנית בינוי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, דרך יותם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40006חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/07/1981תאריך פרסום: 05/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2725. שנה עברית: התשמא .