אילת, חוף צפוני-פארק נופש ימי

תוכנית 2/ 03/ 114/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת, חוף צפוני-פארק נופש ימי
מספר: 2/ 03/ 114/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. להשלים ולעדכן קטעים שהיו כלולים בתכניות קודמות. 2. הקצאת שטחים לפעילויות נופש וספורט מים, החיוניים לגיוון הפעילויות בתחומי החוף הצפוני. 3. פתוח אזורים לשרותי נופש, בידור ומסחר עבור פרוייק

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
חוף הצפוני אילת

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/07/1985תאריך פרסום: 18/07/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3227. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות07/12/1984תאריך פרסום: 07/12/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3133. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית06/12/1984