אילת, חוף צפוני

תוכנית 2/ 03/ 114/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת, חוף צפוני
מספר: 2/ 03/ 114/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר הפעלת מסעדות במקום מזנונים בשטח החלקה. לצורך זה כוללת התכנית את השינויים הבאים: 1. שינוי צורת החלקה ואחוז הבניה המותר בה. 2. שינוי מיקום

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, חוף צפוני

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/1988תאריך פרסום: 24/05/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3561. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות30/08/1987תאריך פרסום: 30/08/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3476. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית29/08/1987