אילת, מתקן התפלה מי המלחה

תוכנית 2/ 03/ 154

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת, מתקן התפלה מי המלחה
מספר: 2/ 03/ 154
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת יעוד שטח למתקן התפלה בשיטת אוסמוזה הפוכה, לעיר אילת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
צפונית לעיר אילת, מזרחית לקיבוץ אילות

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/05/1977תאריך פרסום: 08/05/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2318. שנה עברית: התשלז .