אילת, שד' יעלים -הגדלת מג' מגורים א'

תוכנית 2/ 03/ 131/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת, שד' יעלים -הגדלת מג' מגורים א'
מספר: 2/ 03/ 131/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת מגרש קיים למגורים א' - ע"ח שטח ציבורי פתוח, אילת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שד' יעלים, אילת.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40009חלק56
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/1975תאריך פרסום: 13/03/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2097. שנה עברית: התשלה .