אילת, שיכון ציבורי -מסחר ועדכון מצב קיים

תוכנית 2/ 03/ 131/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת, שיכון ציבורי -מסחר ועדכון מצב קיים
מספר: 2/ 03/ 131/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לייעד שטח לשימוש מסחרי ועידכון מצב קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שיכונים ציבוריים,אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40003חלק10, 75-76
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/07/1976תאריך פרסום: 08/07/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2235. שנה עברית: התשלו .