אילת, שכונה ד' מערב 1

תוכנית 2/ 03/ 136/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת, שכונה ד' מערב 1
מספר: 2/ 03/ 136/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לתכנן מחדש את השטח המותחם בקו כחול בתשריט. 2. קביעת אזור מגורים לקוטג'ים טוריים במקום אזור מגורים 4 קומות, שמוצע לבטלו ולהשאיר קיים בנין בן 7 קומות. 3. קביעת שטחים לבניני ציבור, שטחים צבוריים פתוחים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, שכונה ד' מערב 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40047חלק149-157, 166-175, 177-191, 204, 210-215, 218-219, 230
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/05/1987תאריך פרסום: 11/05/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3449. שנה עברית: התשמז .