אילת, שכונה ד'

תוכנית 2/ 03/ 123/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת, שכונה ד'
מספר: 2/ 03/ 123/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח למוסד ציבורי - גן ילדים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכונה ד',צפונה מרח' ארגמן,אילת.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40037חלק35, 41
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/03/1980תאריך פרסום: 27/03/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2615. שנה עברית: התשם .