אילת, שכונה מערב 1

תוכנית 2/ 03/ 136/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת, שכונה מערב 1
מספר: 2/ 03/ 136/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים מיוחד. 2. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך משולבת (רחוב הולנדי). 3. קביעת הוראות בניה חדשות בשטח התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, שכונה מערב 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40047חלק5-7, 224-225
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/04/1987תאריך פרסום: 22/04/1987. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה ברשומות09/10/1986תאריך פרסום: 09/10/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3389. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית08/10/1986