אילת, שכונה מערב 1

תוכנית 2/ 03/ 136/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת, שכונה מערב 1
מספר: 2/ 03/ 136/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטחים כדלקמן: 1. מדרך לשצ"פ (מול מגרש 16). 2. מאזור מגורים א' לדרך. 3. משפ"פ לאז

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, שכונה מערב 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40047חלק1-233
40073חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/06/1987תאריך פרסום: 05/06/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3456. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה ברשומות27/11/1986תאריך פרסום: 27/11/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3404. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית26/11/1986