אילת, שכונה מערב 2

תוכנית 2/ 03/ 145/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת, שכונה מערב 2
מספר: 2/ 03/ 145/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקת חלקה מספר א לשתיים: א' ו- א'1 ושינוי יעוד חלקה א1 מ"שטח ציבורי פתוח" ל"אזור בניני ציבור". 2. שינוי יעוד חלקה ב' (מספר 37) מ"אזור בניני צבור" ל"שטח צבורי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, שכונה מערב 2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40045חלק32, 36-37
40046חלק37-38, 61, 72, 77, 79
40047חלק229
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/12/1982תאריך פרסום: 16/12/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2874. שנה עברית: התשמג .