אילת, שכונת האשל

תוכנית 2/ 03/ 135/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת, שכונת האשל
מספר: 2/ 03/ 135/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה לבתים דו קומתיים קיימים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, שכונת האשל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40003חלק34, 38, 79-80
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/01/1987תאריך פרסום: 29/01/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3495. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה ברשומות05/06/1986תאריך פרסום: 05/06/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3342. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית04/06/1986