אילת, שכונת צופית עלית

תוכנית 2/ 03/ 115/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת, שכונת צופית עלית
מספר: 2/ 03/ 115/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון האזור למטרת הקמת שכונת מגורים, יעוד השטחים לבניני מגורים ולבניני ציבור הדרושים כמסומן בתשריט, לשבילים להולכי רגל, לכבישים וחנויות. תכנית זו תשמש כהנחיה לתכנית בינוי מפורטת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, שכונת צופית עלית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40003חלק86
40005חלק
40039חלק1, 3-12, 30-36, 38
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/02/1976תאריך פרסום: 19/02/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2196. שנה עברית: התשלו .