אילת, שכ' א מוסדות ציבור

תוכנית 2/ 03/ 131/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת, שכ' א מוסדות ציבור
מספר: 2/ 03/ 131/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מוסדות ציבור גן ילדים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכ' א', אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40010חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/09/1977תאריך פרסום: 19/09/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2368. שנה עברית: התשלח .