אילת, שכ' צופית-מסחר

תוכנית 2/ 03/ 115/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת, שכ' צופית-מסחר
מספר: 2/ 03/ 115/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מסחרי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכ' צפוית עלית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40005חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/10/1974תאריך פרסום: 20/10/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2054. שנה עברית: התשלה .