אילת, שלוחת נחל שלמה, שטח כריה וחציבה

תוכנית 2/ 03/ 176

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת, שלוחת נחל שלמה, שטח כריה וחציבה
מספר: 2/ 03/ 176
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איתור ותכנון שטחים למטרות חציבה, כריה, עיבוד בחומר הנכרה, דרכי גישה לשרותים הנדסיים ואיתור שטחים לפינוי הפסולת בשלבי הכריה והעיבוד השונים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, שלוחת נחל שלמה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40021חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/06/1988תאריך פרסום: 12/06/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3565. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות03/03/1983תאריך פרסום: 03/03/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2899. שנה עברית: התשמג .
קבלת תכנית02/03/1983