אילת

תוכנית 2/ 03/ 129

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת
מספר: 2/ 03/ 129
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיתוח השטח הכלול בתריט לצרכי מגורים עם שטחים למוסדות, למסחר, לבניני ציבור, לשטחים צבוריים פתוחים להתווית דרכים צבוריות, למשטחים עבור הולכי רגל ולמגרשי חניה פרטיים וצבוריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40005חלק
40007חלק1
40039חלק13-29, 32, 37-41
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/01/1988תאריך פרסום: 01/01/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3514. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות22/05/1987תאריך פרסום: 22/05/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3451. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית21/05/1987