אילת

תוכנית 2/ 03/ 152/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אילת
מספר: 2/ 03/ 152/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בתקנון באזור הנוגע לבניית וילות חד או דו משפחתית .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40005חלק
40006חלק1
40007חלק1
40039חלק39
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/1979תאריך פרסום: 12/07/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2550. שנה עברית: התשלט .