איסוף וסילוק ביוב - בית ינאי.

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 521

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: איסוף וסילוק ביוב - בית ינאי.
מספר: מח/ ש/ 521
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איסוף וסילוק ביוב בית ינאי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית ינאי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200700427/02/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב200600525/07/2006