אישור בניית מרכז אופניים בפשט הצפה בנחל הירקון בהתאם לתממ/5/2

בקשה ועדה מקומית 3691/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: אישור בניית מרכז אופניים בפשט הצפה בנחל הירקון בהתאם לתממ/5/2
מספר: 3691/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה מהועדה המחוזית לאשר את הבקשה לבניה בתחום פשט ההצפה בכפוף לכתב שיפוי שהוגש ע"י בעל ההיתר, לאור המלצת אישור נחל הירקון ורשות הניקוז בכפוף לאישור הועדה המחוזית בעניין המרחק בין הבניינים, בתנאי מילוי דרישות מהנדס העיר, קובץ ההנחיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוולנברג ראול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6638חלק99
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 5/ 2תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 2-נחל ירקוןהיתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה16/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'8416/05/2011