אישור הסכם בין עיריית חולון לבין אש"ל ולבין העמותה למען הקשיש

נושא 31/ 34/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: אישור הסכם בין עיריית חולון לבין אש"ל ולבין העמותה למען הקשיש
מספר: 31/ 34/ 52
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6799חלק88
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב75521/09/2009