אישור הסכם בין עיריית חולון לבין החברה לבידור ובילוי חולון בע"מ

נושא 34/ 34/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: אישור הסכם בין עיריית חולון לבין החברה לבידור ובילוי חולון בע"מ
מספר: 34/ 34/ 52
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לבית קפה גן סיפור בגודל של 115 מ"ר במבנה נפרס בעורף מבנה בי"ס, שלו שני אגפים נפרדים: חזית המסעדה והכניסה אליה פונים אל גן הסיפור (בשצ"פ הגובל), ועורף המסעדה - שלו בלבד יש גישה לתלמידי ביה"ס - ובו דלפק שירות באורך של 2.7 מ', צמודה לו רחבה אחורית המקורה בפרגולה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולוןמוטה גור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6869חלק146
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב76526/07/2010