אישור הסכם בין עיריית חולון לבין מכבי שירותי בריאות מרכז אבחון להתפתחות הילד ח

נושא 364/ 26/ 52: אישור הסכם

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: אישור הסכם בין עיריית חולון לבין מכבי שירותי בריאות מרכז אבחון להתפתחות הילד ח
מספר: 364/ 26/ 52: אישור הסכם
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7132חלק82
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב76022/02/2010