אישור הסכם בין עיריית ת"א-יפו לבין אופטיקנה האופטיסטור הראשון בע"מ

נושא 460/ 26/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: אישור הסכם בין עיריית ת"א-יפו לבין אופטיקנה האופטיסטור הראשון בע"מ
מספר: 460/ 26/ 50
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור הסכם בין עיריית ת"א-יפו לבין אופטיקנה האופטיסטור הראשון בע"מ במקרקעין הידוע כחלקה 1 בגוש 7101 והפעלת מבנה מס' 120 במתחם גני שרונה. עפ"י תכנית תא/ 3000.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7101חלק1
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב78910/09/2012