אישור הסכם בין עיריית ת"א-יפו לבין אקי"ם

נושא 342/ 34/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: אישור הסכם בין עיריית ת"א-יפו לבין אקי"ם
מספר: 342/ 34/ 50
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור הקצאת מקרקעין ללא תמורה בין עיריית תא-יפו לבין עמותת אקי"ם לשם הקמת הוסטל למבוגרים עם פיגור שכלי עפ"י תכנית תא/ 738, תא/ ל/ 3.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפולויטה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6638חלק199
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב78426/03/2012