אישור הסכם בין עיריית תל אביב-יפו לבין הסוכנות היהודית לא"י

נושא 155/ 34/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: אישור הסכם בין עיריית תל אביב-יפו לבין הסוכנות היהודית לא"י
מספר: 155/ 34/ 50
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה מהועדה המחוזית לאישור הסכם בין עיריית תל אביב-יפו לבין הסוכנות היהודית לא"י. על השטח חלות תכנית מאושרות תא/ 2390 ותכנית תא/ 2215.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפועירית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7075חלק45, 88, 91, 93
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב77228/03/2011