אישור הסכם בין עיריית תל אביב-יפו לבין יונייטד ישראל אפיל אינק'

נושא 171/ 34/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: אישור הסכם בין עיריית תל אביב-יפו לבין יונייטד ישראל אפיל אינק'
מספר: 171/ 34/ 50
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה מהועדה המחוזית לאישור הסכם בין עיריית תל אביב-יפו לבין יונייטד ישראל אפיל אינק'. על השטח חלות תכניות מאושרות תא/ 2215 ותכנית R/6.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהתקוה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6979חלק7
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב77228/03/2011