אישור הסכם בין עיריית ת''א לבין יונייטד ישראל אפיל אינק'

נושא 223/ 34/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: אישור הסכם בין עיריית ת''א לבין יונייטד ישראל אפיל אינק'
מספר: 223/ 34/ 50
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור הסכם חכירה בין עיריית תל אביב יפו לבין יונטייד ישראל אפיל אינק' המתייחס למגרש בפינת הרחובות פלוגות ומצובה בתל אביב יפו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6135חלק175-176, 255
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב77128/02/2011