אישור הסכם בין עת"א לבין נחושתן נכסים ויזום בע"מ

נושא 452/ 26/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: אישור הסכם בין עת"א לבין נחושתן נכסים ויזום בע"מ
מספר: 452/ 26/ 50
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור הסכם בין עיריית תל אביב יפו לבין נחושתן נכסים ויזום בע"מ, גוש 7012 חלקי חלקה 23 ו- 25 מבנה לשימור א ו- ב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7012חלק23, 25
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב76226/04/2010