אישור הסכם הקצאת מקרקעין ללא תמורה בין עיריית ת"א לבין מנשר לאומניות בע"מ

נושא 344/ 34/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: אישור הסכם הקצאת מקרקעין ללא תמורה בין עיריית ת"א לבין מנשר לאומניות בע"מ
מספר: 344/ 34/ 50
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור הקצאת מקרקעין ללא תמורה בין עיריית ת"א יפו לבין מנש"ר לאומניות בע"מ חל"צ להקמת בית ספר לאומניות, עפ"י תכנית תא/ F ו-תא/ 44.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהגליל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6942חלק71
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב78725/06/2012