אישור הפקעה למטרה ציבורית לפי סעיף 189 לחוק

נושא 237/ 34/ 3/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: אישור הפקעה למטרה ציבורית לפי סעיף 189 לחוק
מספר: 237/ 34/ 3/ 50
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור הפקעה למטרה ציבורית לפי סעיף 189 לחוק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6955חלק11
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6314/04/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב73114/05/2007